CFMAE-MERYC 2015 May 5-9 Playful Sounds – Personhood

4th The Changing Face of Music and Art Education & 7th Music Educators and Researchers of Young Children International Conference at Tallinn University

CFMAE-MERYC2015 eestikeelne info

CFMAE-MERYC2015-header EE

CFMAE-MERYC2015

Lae konverentsikutse alla (PDF): CFMAE-MERYC2015_Call_for_Papers_September_2014

 

4. CFMAE / 7. MERYC konverentsi korraldab Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakond 5.-9. maini 2015 Tallinnas, koostöös TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi ja Väikelaste muusikaõpetajate ja -uurijate Euroopa ühendusega EuNetMERYC.

Ühise rahvusvahelise konverentsi CFMAE-MERYC2015 eesmärk on kutsuda kokku õpetajaid-praktikuid ja teadlasi-uurijaid, et edendada ja tutvustada uusi ideid muusika ja kunstide hariduses ning uurida selle mõju laiemalt ühiskonnas. MERYCi fookuses on väikelaste (0-8 aastat) muusikahariduse (kool ja kooliväline kontekst) ja -kasvatuse interdistsiplinaarne arutelu, teadusuuringute, praktiliste tegevuste ning uute metoodikate tutvustamine. Võõrustav CFMAE konverents toetab MERYCi fookust laiemas, ka kooli muusika ja kunstideõpetuse kontekstis, samuti nendega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades. Konverentsi peamine töökeel on inglise keel, kuid kavas on ka mõned eestikeelsed sektsioonid, sh töötoad ja 5. õpetajakoolituse seminar, mis on suunatud tegevõpetajatele. 

CFMAE-MERYC 2015 põhiteemaks on “Mängulised kõlad – Isiksus”.

CFMAE-MERYC2015-colour illustration EE

PEAESINEJAD:

Jaan Valsiner
Niels Bohr Professor of Cultural Psychology,
Aalborg University, Denmark

Graham Welch
Professor and Chair of Music Education,
Institute of Education, London, United Kingdom

Tuomas Eerola
Professor of Music Cognition/Empirical Musicology, Department of Music,
Durham University, United Kingdom

Rūta Girdzijauskienė
Professor at the Department of Music Theory and Pedagogy,
Klaipeda University, Lithuania

Stefanie Stadler Elmer
Professor at the Institute of Psychology,
Zürich University, Switzerland

Nikolaos Zafranas
Assoc. Professor at the Department of Music Studies,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

Ettekannete tüübid:

1. Suuline ettekanne (teadusuuring)
2. Suuline ettekanne (praktilise töö analüüs)
3. Sümpoosium (osalemine ühisettekandes-arutelus)
4. Poster-ettekanne (uuringu tutvustamine plakat-ettekandena)
5. Töötuba-esitlus (praktiline demonstratsioon)

Et tegemist on praktilisele tegevusele suunatud konverentsiga, siis on konverentsile oodatud osalema nii lasteaia kui kooli tegevõpetajad, et tutvustada oma töökogemusi.
Konverentsi põhiline töökeel on inglise keel.

Rohkem infot ja registreerimise nõuded:
https://cfmaemeryc2015.wordpress.com
www.meryc.eu/conferences.html

Tere tulemast Tallinna!

Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakond
Konverentsi peakorraldaja prof. Tiina Selke
CFMAE-MERCY2015 korraldajate nõukogu

Kontakt: cfmaemeryc2015 [at] gmail.com

Konverentsi korraldajad 2015

TLÜ Kunstide Instituudi muusika osakonna korraldustoimkond

Tiina Selke – peakorraldaja (vastutav koostöö eest EuNetMERYC võrgustikuga, kava peakoordinaator; majutus; CFMAE ajakirja ja konverentsi väljaannete peatoimetaja)
Gerhard Lock – korraldaja (veebilehe looja ja haldaja, koostöö EuNetMERYC võrgustiku, TLÜ Kasvatusteaduste instituudi ja muusika osakonna vahel TLÜ Konverentsikeskuse ja TLÜ Turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga ning SEMPRE (UK) ühinguga, CFMAE ajakirja ja konverentsi väljaannete tegevtoimetaja)
Vaike Kiik-Salupere – korraldaja (koostöö EuNetMERYC võrgustiku, TLÜ Kasvatusteaduste instituudi ja muusika osakonna vahel, TLÜ konverentsikeskusega; pidulik õhtusöök)
Ariel Marksalu – korralduse assistent
Liisi Järve – registreerimislaud, tõendite väljastamine
Pille Saar – toitlustamine
Avo Ulvik – tehniline koordinaator
Tiit Laukjam-session’i koordinaator
Merike Aarma – Tallinna Ülikool 10 juubeliüritused Laululaval kureerimine, mõlema suurürituse kavade kooskõlastamine, konverentsi “muusikaliste momentide” dirigent
Raul Talmar – konverentsi “muusikaliste momentide” kunstiline juht ja dirigent
Auri Niilo, Lilian Jõesaar – raamatulett
Madli Luik – raamatuleti koostaja
Valdo Rüütelmaa – konverentsi ruumide valmisolek
Marit Mõistlik-Tamm (lapsehoolduspuhkusel alates jaanuarist 2015) – korraldus (veebilehe haldaja, välisesinejatega suhtlemine, kava koostaja, koostöö algataja TLÜ konverentsikeskusega)

Tiina Selke, Avo Ulvik, Paul Beaudoin, Gerhard Lock – 2. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine (tehniline ettevalmistus, auhinnad)
Lõputseremoonia

Tiina Selke – koolide külastused

Vabatahtlikud üliõpilased – ruumide abi, koolide külastuste saatjad

Muusika osakonna segakoor ja (instrumentaal)solistid – “muusikaliste momentide” esinejad

TLÜ teiste üksuste partnerid:

Karin Org – TLÜ Konverentsikeskuse projektijuht, konverentsi registreerimise koordinaator, finantshaldaja, suhtlemine väliskülalistega
Jarmo Karing – TLÜ Kasvatusteaduste instituudi projektijuht, teadusmetodoloogia kursuse REMEC koordinaator
Kristi Vinter – TLÜ Kasvatusteaduste instituudi direktor
Orest Kormašov – Kunstide Instituudi direktor

Välispartnerid: EuNetMERYC

Stefanie Stadler Elmer – teadusmetodoloogia kursuse REMEC koordinaator, Zürichi Ülikool, Šveits
Michel Hogenes – MERYC võrgustiku juht, retsensentide organiseerija, Haagi Ülikool, Rotterdami Konservatooriums, Madalmaad
Laura Huhtinen-Hilden – Helsinki Metropolia Ülikool, Soome
Jessica Pitt – retsensentide organiseerija, konverentsi abstraktiraamatu toimetaja, Roehamptoni Ülikool, London, Suurbritannia
Graham Welch – Londoni Ülikool, SEMPRE ühingu juht, konverentsikülaliste toetus

 

CFMAE – The Changing Face of Music and Art Education / Muusika- ja kunstikasvatus muutumises
EuNetMERYC – Music Educators and Researchers of Young Children / Väikelaste muusikapedagoogide ja uurijate Euroopa ühendus
www.tlu.ee/CFMAE
www.meryc.eu

 

Konverentsitoetus Tallinna Ülikoolis

Kasvatusteaduste Instituut

Psühholoogia Instituut

Konverentsi ja 2. Digitaalse heliloomingukonkursi toetajad

Tallinna Haridusamet

Talmar & Põhi kirjastus

01   ISMTeam logo

IS Music Team

Eesti Instituut

US Fulbright scholar program /  Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Tallinnas 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: