CFMAE-MERYC 2015 May 5-9 Playful Sounds – Personhood

4th The Changing Face of Music and Art Education & 7th Music Educators and Researchers of Young Children International Conference at Tallinn University

Teacher Training Seminar: TTS2015

Kava / Schedule

TTS2015-Opetajakoolituse-seminar-290415-final (PDF, UUS 29.04.2015)

5. Õpetajakoolituse seminar 2015 / 5th Teacher Training Seminar
Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakond /
Tallinn University Institute of Fine Arts Deparment of Music
Narva mnt 25 Terra maja / building


R / FR 08.05.2015

T-324 Aula
11.50-12.00 Musical moment #7 Madli Luik, Kadri Lepik, Ariel Marksalu
12.00-13.00 Tiina Selke – 

T-511
5. Õpetajakoolituse seminar 2015
TLÜ muusika osakonna BA ja MA üliõpilaste, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste ettekanded, koostöös TLÜ muusika osakonna Riho Pätsi Keskuse ja TLÜ teaduskeelekeskusega riikliku ETP 2013–2017 Eestikeelse terminoloogiaprogrammi raames.

5th Teacher Training Seminar TTS 2015
TLU Department of Music BA and MA students’, Tallinn Kristiine Highschool, Tabasalu Highschool student papers (EE, in Estonian), in collaboration with TLU Department of Music Riho Päts Center and TLU center of scientific language in the framework of the ETP 2013–2017 Estonian terminology program.

13.00-14.45 – Sektsioon 1 juhatajad: Vaike Kiik-Salupere, Merike Aarma
Madis Kukk (BA tudeng), Merike Aarma – Optimaalsed hingamis- ja hääleharjutused koolikoorile
Piia Stamberg (BA tudeng), Marit Mõistlik-TammIntervallide ja akordide määramine relatiivse kuulmise abil
Arlo Orlovski (BA tudeng), Raul TalmarStiilide psühhol mõju noortele
Kristel Plaado (BA tudeng t), Gerhard LockMuusikaõppurite õppekavavälised tegevused
Karl-Erik Tamme (BA tudeng), Vaike Kiik-SalupereEesti popjazz lauljate esinemisärevus
Miili Tammeveski (BA tudeng t), Vaike Kiik-SalupereHääle tervislik kasutamine
Leevi Kaustel (MA tudeng), Tiina SelkeVanemaealiste huvitatus muusika õppimisest
Reine Niin (MA tudeng), Gerhard LockRefleksioon ja õppeprotsess rahvamuusika laagri näitel
Grete Metsoja (Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 11. klassi õpilane), Kai Rei – Laulupeotraditsioonist ja selle edasikestmisest Eestis
Lauri Kadakas (Tabasalu Ühisgümnaasium 11. klassi õpilane), Piret PuustaKlassikaline muusika ja selle mõju Tabasalu Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiklassidele

15.00-16.00 – Sektsioon 2 juhatajad: Vaike Kiik-Salupere, Merike Aarma
Johanna Oravas (MA tudeng), Tiina Selke – Loovliikumine lasteaias
Margrit Kits (MA tudeng), Tiina SelkeLapsevanemate ja laste hoiakud laulukonkursside suhtes
Liina Liiva (MA tudeng), Vaike Kiik-Salupere3-7 a lasteaia laste hääleseadeline lähenemine laulmisele
Liis Polli (MA tudeng), Tiina SelkeLasteaia lapsevanemate arusaamu loovusest

16.15-16.40 Konverentsi lõpetamine
Järgmise EuNetMERYC konverentsi tutvustamine MERYC juhatuse liikmetelt
16.40-17.30 TLÜ muusika osakonna 2. Digitaalse heliloomingukonkursi auhindamine/
Priit Pajusaar (žürii esimees), Tiina Selke (konkursi initsiaator), Avo Ulvik, Paul Beaudoin, Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock, Liisi Järve, Vaike Kiik-Salupere (žürii liikmed ja korraldajad)

Kava võib muutuda / program subject to changes
https://cfmaemeryc2015.wordpress.com/teacher-training-seminar-tts2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: